E-mail: info@pokopnifond.com   
  +49 176 708 35 511

Da biste postali član pokopnog fonda moraju biti ispunjeni sljededi uvjeti:

  • da je podnosilac zahtjeva muslimanske vjeroispovijesti;
  • da podnosilac zahtjeva ima stalno prebivalište u nekoj od zemalja Evropske Unije ili u Švicarskoj (turisti, podnosioci zahtjeva za azil i osobe sa privremenim boravkom ne mogu biti članovi pokopnog fonda)
  • da je podnosilac zahtjeva potpuno i istinito popunio zahtjev za prijem u članstvo, da ga je potpisao i zajedno sa potvrdom o uplati ili doznaci prijemne takse poslao upravi pokopnog fonda.


Početak članstva

  • Članstvo počinje – ukoliko su svi uvjeti iz § 1 ispunjeni – odlukom upravnog odbora, 30 dana nakon prve uplate sa početkom narednog mjeseca. Podnosioci zahtjeva za učlanjenje koji umru nakon nesreće, mogu koristiti usluge pokopnog fonda bez čekanja roka od 30 dana.
  • Zahtjev za učlanjenje u pokopnom fondu koji je podnešen nakon što je kod podnosioca zahtjeva ustanovljena hronično- smrtonosna bolest nije važeći.
  • Svaki član nakon prijema u članstvo pokopnog fonda dobija članski broj i člansku kartu, kojim se potvrduje njegovo članstvo.
  • Pokopni fond ni u kom slučaju nije u obavezi da obrazloži odbijanje zahtjeva za učlanjenje.

Obaveza članova o dostavljanju informacija

1.     Svaki član fonda je u obavezi da u potpunosti i istinito dostavi podatke o sebi i članovima svoje porodice pokopnom fondu.

2.     Svaka promjena bračnog i porodičnog stanja, mjesta boravka odnosno adrese stanovanja kao i broja telefona člana i povlaštenih članova familije mora se odmah dostaviti pokopnom fondu. U protivnom, pokopni fond ne preuzima odgovornost.