E-mail: info@pokopnifond.com   
  +49 176 708 35 511

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Da bi postali član Pokopnog Fonda, morate imati stalno prebivalište u nekoj od zemalja Evropske Unije ili u Švicarskoj.

Članovi Pokopnog Fonda mogu biti samo oni koji su Muslimanske vjeroispovijesti.

Da bi postali član Pokopnog Fonda, potrebno je da ispunite formular (ovdje), a potom ćemo Vas kontaktirati.

Kontaktirati nas možete putem e-maila kao i putem kontakt formulara – ovdje.

BMU Pokopni Fond je solidarna i neprofitna ustanova, čiji je zadatak obavljanje administrativnih poslova vezanih za prijevoz umrloga do mjesta ukopa u nekoj od balkanskih država, transport umrlog do mjesta ukopa, te solidarno finansiranje troškova proisteklih iz navedenih usluga.Fond je osnovan početkom 2010 god., a proistekao je kao potreba balkanskih muslimana u dijaspori. U kratkom periodu se razvio i stekao povjerenje medju hiljadama svojih članova.

Centrala fonda je u njemačkom gradu Kelnu, a fond ima svoje predstavnike u gotovo u svim njemačkim pokrajnama i susjednim državama kao što su Austrija, Švicarska, Francuska, Danska i zemlje Beneluxa. Članstvo fonda čine Bošnjaci iz BiH i Sandžaka, Albanci sa Kosova i Makedonije te Romi muslimani iz svih balkanskih država. Isto tako i upravu fonda čine pripadnici spomenutih naroda. Slobodno se može kazati da je Fond nadnacionalna instititucija koja okuplja i uslužuje muslimane od Bihaća pa do Soluna.